Perlu Anda Ketahui

Kehadiran Baginda Rasul Sudah Diketahui Nabi Adam

Kehadiran Baginda Rasul Sudah Diketahui Nabi Adam
llustrasi. Foto: Net

Tatkala Allah menghidupkan Adam, Adam pun melihat ke arah Arasy dan melihat namaku, Allah memberitahukannya, 'Itu adalah penghulu keturunanmu.' Ketika Adam dan Hawa diperdayakan setan, mereka bertobat dan memohon syafaat kepada Allah dengan menggunakan namaku.” 

Ibnul Jauzi dalam kitabnya, Al-Wafa, mengutip perkataan Wahb bin Munabbih tentang kesan Nabi Adam AS terhadap Muhammad SAW. Sebelumnya, Allah SWT menjelaskan kepada Adam, suatu hari nanti Ka'bah akan dibangun.

Muhammad SAW akan menjaga, melindungi dan merawat rumah Allah tersebut. Allah SWT berfirman, “Aku adalah Allah, Pemilik Ka'bah ini. Penduduknya (Masjidil Haram Makkah) adalah orangorang pilihan-Ku.

Pengunjungnya adalah tamu-Ku dan berada dalam lindungan- Ku. Di sana terdapat rumah-Ku yang aku penuhkan ia dengan penduduk langit dan bumi. Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiyah.

Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain, sungguh ia telah menjenguk-Ku dan bertamu dengan-Ku sehingga patutlah bila Kuberi ia hadiah dengan kemuliaan-Ku. Sebelum diri Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari rahim ibundanya, sudah ada Nur Muhammad.”

Sumber:Rol

Komentar

Loading...