Bersabar Dalam Tiga Hal Ini Anda Akan Beruntung

Bersabar Dalam Tiga Hal Ini Anda Akan Beruntung

ALLAH Ta'ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 200)

Dalam ayat ini diperintahkan kepada orang beriman untuk bersabar, sabar menghadapi gangguan orang lain, melakukan ketaatan dan bertakwa kepada Allah, supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat.

Sabar sendiri ada tiga macam:
– Sabar dalam menjalankan ketaatan.
– Sabar dalam menjauhi maksiat.
– Sabar dalam menghadapi musibah.

Mushabarah dalam ayat berbeda dengan sabar. Menurut Syaikh As-Sadi, mushabarah adalah terus menerus bersabar dalam menghadapi musuh.

Faedah dari Ayat:

– Sabar, mushabarah, melakukan ketaatan, dan takwa termasuk sifat orang beriman.

– Ayat ini menunjukkan keutamaan menyelisihi hawa nafsu dan berusaha menahan kesulitan demi menggapai ridha Allah.

Ada perbedaan antara ishbiru dan shaabiru. Ishbiru hanya dari satu pihak yaitu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan shaabiru berasal dari dua pihak yaitu bersabar atas gangguan orang lain misalnya bersabar ketika bertemu musuh.

Halaman12
Sumber:UNPLASH

Komentar

Loading...