6 Tips Mempertahankan Ketakwaan Pasca Ramadhan

6 Tips Mempertahankan Ketakwaan Pasca Ramadhan

Hakikat manusia, makhluk yang sering berubah-ubah, termasuk juga iman. Apabila di bulan Ramadhan ia bersunggung-sungguh beribadah lalu bagaimana jika bulan Ramadhan berakhir?

Pasca Ramadhan, tak sedikit umat muslim yang menurun tingkat keimanannya.

Nah, lantas bagaimana tips mempertahankan atau meningkatkan pasca Ramadhan? Berikut penjelasannya :

1. Musyaratah

Masuknya bulan Syawal Anda harus membuat tekad dan diawali dengan niat untuk meningkatkan atau mempertahankan ketakwaan.

Anda bisa mengawali niat tersebut dengan berpuasa Syawal. Puasa Syawal memiliki keutamaan pahala setara dengan berpuasa setahun penuh.

2. Muraqabah

Ini salah satu sifat yang haru Anda miliki pasca Ramadhan. Muraqabah (merasa Allah sedang memantau).

Nah, jika Anda memiliki sifat ini, Anda akan berpikir berulangkali melakukan dosa.

3. Muhasabah

Setelahnya Anda juga harus mengintropeksi diri, sejauh mana Anda tekun beribadah atau mungkin saja ketakwaan Anda menurun atau bahkan tidak terlaksanakan sama sekali.

4. Mu’aqabah

Memberi sanksi kepada diri sendiri atas kelalaian yang di perbuat. Apabila kelalaian tidak diberi sanksi ditakutkan akan terulang lagi hal serupa.

5. Mujahadah

Mengumpulkan segenap kemampuan pada diri Anda untuk mengatasi kelalaian dalam melaksanakan iabadah.

6. Taubikh wa mu'atabah

Anda harus menyadari bahwa amal-amal yang dilakukan masih penuh kekurangan. Disini perlu adanya koreksi diri agar berupaya meningkatkan amal ibadah.

Nah, demikianlah tips mempertahankan ketawaan pasca Ramadhan. Jangan lupa diterapkan, sebab ini sangat dibutuhkan untuk bekal akhirat.

Komentar

Loading...